Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för.

Västra Götalands län

Information

Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2003-04-10.

Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2002-11-22. Men sedan 2003-04-10 så har Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Hjällbo Centrum, 424 32, Angered. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-7082340.

Göteborg arbetar för att verksamheter som Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för.. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: Bevaka marknadsföring och reklam för Hjällbo Centrum som helhet samt framlägga förslag till marknadsföring och reklamkampanjer. Svara för dekoration och andra arrangemang på torg och liknande platser. Besluta om ordningsföreskrifter. Fastställa öppettider. Sköta tjänster och uppgifter som föreningsmöte beslutar. Vara partipolitiskt och religiöst neutral. Befrämja en sund utveckling av inbördes sammanhållning mellan företagare och anställda.

Firmatecknare för Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. och det är följande personer, Berengian, Bijan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Feyli, Khaledh som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Khochaba Hannon, Nahla som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Löwström, Anna Kristina som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Simmo, Zouher som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Matloub, Fadi som är född 1977 och har titeln Suppleant.Zoubi, Houda som är född 1953 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Företagareföreningen Hjällbo Centrum ek. för. är 769609-0047.