Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

769606-7318 är organisationsnummer för verksamheten Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Göteborg som är den kommunen som Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening finns i.

Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 2001-02-09 och det finns flera verksamheter i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2002-12-12.

Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening är och det finns flera verksamheter i Göteborg som också är .

Firmatecknare för Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Håkan Schutz och Inga-Lill Broman i förening.

Vill ni komma i kontakt med Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Backav. 2, 417 05, Göteborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att B&W-HUSET blir välkänt och uppskattat som kommersiellt centrum. Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning genomföra profilskapande marknadsförings- och reklamaktiviteter för B&W-HUSET som helhet, samt dekorationer och andra arrangemang inom ramen för den totalsumma för sådana aktiviteter, som genereras av bidragen från medlemmarna. Föreningen skall i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och utgöra avtalsslutande part med hyresvärden gällande bl.a. centrumledning och gemensam marknadsföring.

Det finns olika personer som har en koppling med Företagarföreningen Backaplansgruppen Ekonomisk förening och det är Broman, Inga-Lill som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklöf, Håkan Niklas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindstedt, Tiiu som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Schutz, Kaj-Håkan Fredrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Theresia Karin som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,