Bostadsrättsföreningen Smugglaren

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Smugglaren är ett av många företag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Smugglaren finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Smugglaren som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2000-08-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Nordenskiöldsg. 21 A, 413 09, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Smugglaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Göteborg arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Smugglaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Smugglaren. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Smugglaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Smugglaren och det är följande personer, Björkman, Christine Almi som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Eliasson, Hanna Magdalena som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hyldgaard-Jensen Nankler, Jens Carl som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ingrid Helena som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorson, Staffan Alvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckvall, Karin Margareta som är född 1955 och har titeln Suppleant.Karner, Jonas Erik som är född 1975 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Smugglaren är 769605-9778.