Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Göteborg och Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 är ett Bostadsrättsförening och skapades 2000-03-06. Det finns flera olika verksamheter i Västra Götalands län som är ett stort län. Göteborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 ska trivas.

I Göteborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 och det finns flera verksamheter som är det idag i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 är Hermansson, Anna Carine som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellén, Anna Kristina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lampinen, Marja-Leena som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Oredson, Per Clarence som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Steen, Maria Eleonor som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Bågenholm, Petter Sebastian som är född 1977 och har titeln SuppleantJansson, Nina Louise som är född 1976 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Nordenskiöldsgatan 30 har 769605-4761 som sitt organisationsnummer.