Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 är ett av många företag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1999-06-18.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kastellg. 16, 413 07, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Göteborg arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Henström, Dan Mikael -Schützer, Sven Ingvar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 och det är följande personer, Allvin, Kerstin Yvonne Elisabeth som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Bert Olof som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlström, Stefan Andreas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Henström, Dan Mikael som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Schützer, Sven Ingvar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Leijon, Jonas Mattias som är född 1972 och har titeln Suppleant.Roos, Sven Ingvar som är född 1948 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kastellgatan 16 är 769604-5066.