Bostadsrättsföreningen Kandidaten

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns Bostadsrättsföreningen Kandidaten. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Göteborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Kandidaten tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Göteborg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Kandidaten är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769601-8378.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Kandidaten på följande adress Klevev. 46, 442 50, Ytterby.

Bostadsrättsföreningen Kandidaten är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Kandidaten så sitter följande personer i styrelsen: , , , Holländare, Ulla Kerstin Margareta som är född 1940 och har titeln Suppleant , Kulsdom, Pietertje Marie som är född 1933 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.