Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8

Västra Götalands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 är ett av många bolag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1943-12-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Östanvindsg. 3, 417 17, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-420400.

Göteborg arbetar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8. Det finns flera bolag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 och det är följande personer, Andersson, Britt Rosemarie som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Börjesson, Kaj Reino som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Leif Mathias som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Leif Hugo som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Södersten, Bengt Fredrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gitte Östermark som är född 1959 och har titeln Suppleant.Jarnhamn, Maria Christina som är född 1985 och har titeln Suppleant, Lysell, Elin Birgitta som är född 1977 och har titeln Suppleant, Seveklint, Ann Jeanette som är född 1959 och har titeln Suppleant.Wingård, Barbro Mirjam som är född 1982 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 8 är 757201-7643.