HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg

Västra Götalands län

Information

757200-7917 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Göteborg som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg finns i.

HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg har varit registrerat sedan 1938-03-31 och det finns flera företag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg är och det finns flera bolag i Göteborg som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hjelte, Lars Patrik -Lindén, Mats Bror -Petersson, Carl Mats -Wingate, Per Emil

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg så kan ni göra det på telefon genom 031-859164 eller genom brev på följande adress:
Rangeltorpsg. 51, 412 69, Göteborg

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Jakobsdal i Göteborg och det är Bengtsson Frisch, Lena Anette som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Anders Bertil som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelte, Lars Patrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén, Mats Bror som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Carl Mats som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wingate, Per Emil som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamotDavidsson, Ulrika Margaretha som är född 1968 och har titeln Suppleant, Edeskär, Jan Christer som är född 1974 och har titeln Suppleant,