Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 finns. I Göteborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 har idag 716445-0350 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i före- ningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

I Bostadsrättsföreningen Hjalmar nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nguyen Svensson, Åsa Cecilia som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Ny, Tord Magnus som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Savinainen, Petri Tomas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Marin, Anna Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant, Slabanja, Jan Mattias som är född 1976 och har titeln Suppleant, Zackrisson, Bengt Mattias som är född 1984 och har titeln Suppleant.