HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg

Västra Götalands län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg finns. I Göteborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg har haft sedan 1994-01-01. HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg så kan ni göra det genom att skicka er post till Harald Hjärnesg. 13 F, 417 20, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-221740.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg har idag 716409-5809 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bolin, Anna Maria Heléne -Eriksson, Jan Olov -Härling, Knut Ingvar -Liljestrand, Tor Sigurd är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

I HSB:s Bostadsrättsförening Kvillebäcken i Göteborg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bolin, Anna Maria Heléne som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Jan Olov som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Härling, Knut Ingvar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Jareborg, Ann-Britt Christine som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljestrand, Tor Sigurd som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Pütter, Ove Jürgen som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotSandberg, Kjell Roland som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gunnar Tony som är född 1958 och har titeln Suppleant, Björnim, Ketty Anneli som är född 1965 och har titeln SuppleantRadivoi, Daniel Viktor Rade som är född 1978 och har titeln Suppleant.