Bokskogen ek. för.

Västra Götalands län

Information

Bokskogen ek. för. hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Bokskogen ek. för. finns. I Göteborg så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Bokskogen ek. för. tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Bokskogen ek. för. har haft sedan 1994-01-01. Bokskogen ek. för. har funnits sedan och 1982-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bokskogen ek. för. så kan ni göra det genom att skicka er post till Jungmansg. 11, 413 15, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-149413.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bokskogen ek. för. har idag 716408-7095 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig. är den som för stunden ansvarar för Bokskogen ek. för.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom utgivande av böcker och andra förlagsprodukter samt genom tjänster som hör samman med förlagsverksamhet.

I Bokskogen ek. för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andreasson, Kristin Ingela Marianne som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Teness, Wilma som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Öborn, Sten Gösta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, .