Bostadsrättsförening Arcturus nr 2

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 finns. I Göteborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 har haft sedan 1994-01-01. Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 så kan ni göra det genom att skicka er post till TOSTERED GÅRD, 513 97, Borgstena men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8192820.

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 har idag 716408-6428 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsförening Arcturus nr 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. En upplåtelse av bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsförening Arcturus nr 2 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Erwast, Artur Sune Lennart som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Gewert, Lena Marianne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Gewert, Thomas Per Olof Erland N som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ringeby, Håkan Andreas som är född 1978 och har titeln Suppleant, .